Servisní podmínky

Servisní služby společnosti FS CODES

ZÁRUČNÍ SERVIS

Záruka obecně pokrývá veškeré závady materiálu a elektroniky a veškeré výrobní vady zařízení v období záručního intervalu, který začíná datem nákupu zařízení uvedeném na prodejním dokladu. Jednoznačným identifikátorem zařízení je sériové číslo, které se eviduje zpravidla u funkčních celků a je také uvedeno na prodejním dokladu. Ostatní zařízení, která nejsou evidována podle sériových čísel, se při reklamaci identifikují podle čísla výrobku a prodejního dokladu.

Záruční opravy nezahrnují:

 • výrobky spotřební povahy, kde jsou závady způsobeny prostým opotřebováním
 • závady, které jsou důsledkem používání zařízení mimo operační parametry
 • závady způsobené použitím neslučitelných částí, opravami a modifikacemi provedenými  neautorizovanými osobami
 • software včetně programů předinstalovaných na zařízení, mimo závad na software, které se vyskytly na novém zařízení po prvním startu

POZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS

Servisní centra zajišťují veškerý pozáruční servis na zařízení dodávaná firmou FS CODES se standardní dobou opravy 5 - 10 pracovních dní (v jednodušších záležitostech na počkání).
Mimo těchto pozáručních oprav zajišťujeme také mimozáruční servis (tj. na zařízení, která nebyla dodána firmou FS CODES) pro vybrané druhy zařízení.
Veškerý tento servis je standardně prováděn v našich servisních střediscích po doručení vadného zařízení zákazníkem a platí pro:

 • veškerá zařízení značkových výrobců
 • periferie
 • monitory všech typů
 • zálohovací zdroje

SERVISNÍ SMLOUVY

Všem zákazníkům, kteří požadují servis přesahující standardní podmínky záručních a pozáručních oprav, nabízíme uzavření servisní smlouvy, jejíž předmětem bude uspokojení konkrétních požadavků na dobu odezvy a místě servisu, údržbu techniky atd.
Prostřednictvím servisních smluv nabízíme tyto služby:

 • záruční, pozáruční servis výpočetní techniky
 • kratší dobu odezvy a opravy
 • servis na místě u zákazníka
 • nahlašování závad i v mimopracovní době
 • nepřetržitou servisní pohotovost

Doba odezvy je maximální čas, který uplyne od nahlášení závady do začátku řešení servisním technikem - 2 až 4 hodiny.
Doba vyřešení problému (opravy) je maximální čas, který uplyne od nahlášení problému do jeho vyřešení servisním technikem - zpravidla v rozmezí 4, 6, 8, 12, 24, 48 a 72 hodin, nebo v závislosti na specifikaci v servisní smlouvě.

Servisní služba se dělí na dvě časová období:

 • základní časové pokrytí: denní doba od 9.00 do 17.00 hodin, pondělí až pátek
 • rozšířené časové pokrytí: jakákoliv doba rozšiřující základní časové pokrytí, a to až po nepřetržité pokrytí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu

Více: Servisní kontrakt - servisní smlouva garantující dobu odstranění problému

ÚDRŽBA

 • systémová údržba operačních systémů Microsoft
 • systémová údržba aplikací Microsoft
 • systémová údržba síťových OS Microsoft
 • údržba a administrace LAN, WAN, pravidelná diagnostika serverů, údržba aktivních prvků LAN, WAN, optimalizacedatových přenosů, údržba kabelových rozvodů, vzdálená administrace LAN, WAN, monitorování komunikace, optimalizace přenosových cest, monitorování zátěže sítí, sledování stavu HW, vzdálená správa OS
 • antivirová kontrola, odstranění virů a rekonstrukce dat
 • profylaxe výpočetní techniky a periferií
 • základní proškolení uživatelů výpočetní techniky

Údržba výpočetní techniky a software je zpravidla prováděna ve stanovených intervalech po předem určenou dobu. V této době jsou zároveň prováděny neurgentní servisní zásahy.
V případě vzdáleného dohledu nad stavem sítě, hardware a software je dohledová služba držena po celou dobu základního a případně i rozšířeného pokrytí.